Politika zasebnosti

Vaša zasebnost je za nas na prvem mestu. Namen naše Politike zasebnosti je, da vam (posameznikom, katerih podatke obdelujemo) pomagamo razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. To je pomembno, zato vas vabimo, da si vzamete čas in politiko preberete.

1. KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE?

1.1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Če sodelujete z nami, nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljavec vaših osebnih podatkov je v tem primeru Zdravstveni zavod Zdravje, Ljubljana (dalje ZZ Zdravje), info@zzzdravje.si, telefon: 01/4368-217. V ZZ Zdravje se zavedamo pomena zasebnosti. Vsi zaposleni v ZZ Zdravje si močno prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Če imate kakršnakoli vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko kadarkoli stopite v stik z našim pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov (DPO): Peter Možina, univ. dipl. prav. mail: dpo@zzzdravje.si.

1.2 OBDELOVALCI

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši pogodbeni sodelavci. To so zaupanja vredni pogodbeniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z delovanjem našega zdravstvenega zavoda (npr., zdravniki, ostali strokovnjaki, ki jih potrebujemo za nemoten potek zagotavljanja storitev). Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.

2. KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN ZAKAJ?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

2.1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZVAJANJA SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV

Če ste se v ZZ Zdravje naročili na samoplačniški zdravstveni pregled, se vaši osebni podatki primarno obdelujejo za izvedbo tega pregleda. Za namen izvedbe pregleda bomo potrebovali zlasti vaše osebno ime, datum rojstva, naslov vašega prebivališča, in EMŠO. Te podatke bomo pridobili neposredno od vas.

2.2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA IZVAJANJE STORITEV NA PODLAGI KONCESIJE

V primeru izvajanje storitev na podlagi vašega zavarovanja bomo potrebovali tudi številko vaše kartice zdravstvenega zavarovanja, s katero bomo v sistemu KZZ Online lahko preverili podatke o vašem obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Zaradi lažje in hitrejše komunikacije z vami vas bomo ob prijavi v ZZ Zdravje zaprosili tudi za druge vaše kontaktne podatke, zlasti vaš elektronski naslov in telefon, kamor vas bomo lahko obveščali o vseh pomembnih dejstvih v zvezi z vašim zdravjem.

2.3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZVAJANJA PROGRAMA PRAVOČASNO

Če ste z ZZ Zdravje sklenili pogodbo za program Pravočasno, se lahko vaši osebni podatki obdelujejo za namen izpolnjevanja te pogodbe (npr. fakturiranje ali izterjava neplačane premije, izvajanje sprememb na pogodbah, reševanje reklamacij in pritožb, ipd.). Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je v tem primeru pogodba, ki ste jo sklenili z nami, pri čemer bomo obdelovali le tiste podatke, ki so potrebni v okviru sklenitve ali izvajanja pogodbe. Za namen izvajanja programa Pravočasno bomo obdelovali zlasti: vaše osebne podatke, potrebne za vašo enolično identifikacijo (ime, priimek, rojstni datum, davčna številka, EMŠO in številka kartice programa) in komunikacijo z vami (naslov, elektronski naslov, telefon) vaše zdravstvene podatke v primeru, da bo to potrebno za ohranitev vašega zdravja na podlagi mnenja zdravnika specialista.

2.4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI VAŠE PRIVOLITVE

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, specificirano, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero izrazite soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. V primeru uporabe spletišča ZZ Zdravja se npr. za privolitev šteje, ko na spletišču s klikom na prazno okno potrdite, da dovolite obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Če ste mlajši od 15 let, ne morete podati veljavne privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru mora z obdelavo vaših osebnih podatkov soglašati eden od staršev oziroma skrbnik.

2.5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV PREKO SPLETNEGA MESTA

ZZ Zdravje zbira podatke o vaši uporabi spletne strani www.zzzdravje.si, pri čemer se to navezuje tako na način kot na namen uporabe. Ti podatki so za nas pomembni, saj nam omogočajo, da lahko zagotovimo pričakovan in kvaliteten nivo delovanja spletnega mesta www.zzzdravje.si ter obenem postopamo skladno z našimi pravnimi obveznostmi in v skladu z našo željo po neprestanem izboljšanju storitev, ki vam jih nudimo.

Spletna stran www.zzzdravje.si uporablja t.i. piškotke. Podrobnosti o piškotkih, načinu uporabe, shranjevanja in preprečevanja se nahajajo na spletni strani www.zzzdravje.si pod rubriko “Piškotki”, ki se nahaja na povezavi www.zzzdravje.si/si/piskotki.

ZZ Zdravje lahko prav tako zbira podatke o vaši geografski lokaciji, do katerih lahko dostopamo med vašim brskanjem po spletni strani www.zzzdravje.si na osnovi IP naslova ali GPS podatka v vaši elektronski napravi. Ti podatki se prav tako uporabljajo v namene izboljšanja kvalitete storitev, ki vam jih nudimo. Uporabniki imajo svobodno možnost izklopiti ali omejiti dostop do podatkov o geo lokaciji na sami elektronski napravi.

Med zbiranjem osebnih podatkov je možna tudi obdelava določenih podatkov s strani Google Analytics, o čemer si lahko več preberete v naših pravilih delovanja piškotkov. Za več informacij o pravilniku zasebnosti same platforme Google Analytics pa si lahko preberete več informacij na povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Naše posamezne storitve, ki so na voljo na spletni strani www.zzzdravje.si, vam omogočajo neposredno kontaktiranje ustanove ZZ Zdravje v zvezi s postavljanjem vprašanj ali rezervacije termina. V zvezi s temi storitvami je mogoče, da vas bomo pri tem zaprosili za določene osebne podatke, ki so predpogoj za izvedbo določene storitve. V takih primerih so vaši osebni podatki nujno potrebni, saj brez njih ZZ Zdravje ne more obravnavati vaše zahteve. Prikazan vam bo obrazec, s katerim boste potrdili, da ste seznanjeni in soglašate s pravilnikom zasebnosti, pri čemer mora vsak uporabnik obrazec tudi primerno označiti. Primer podatkov, ki bi jih v takih primerih zahtevali od vas, so vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon in podobno. Posamezne storitve vam omogočajo, da komunicirate z osebjem v naši ustanovi. Ta komunikacija bo omogočena s strani naših sistemov, v katerih se tudi shranjuje.

V določenih primerih ZZ Zdravje zbira vaše podatke tudi s pomočjo drugih spletnih orodij in virov, ki se lahko kombinirajo z ostalimi podatki, do katerih nam vi omogočite dostop. Eden izmed takšnih virov podatkov je Facebook Pixel, ki omogoča sledenje vaše aktivnosti na spletni strani www.zzzdravje.si ter te podatke prenaša v spletno platformo Facebook. To nam omogoča, da vam preko socialnih omrežij Facebook in Instagram lahko ponudimo vsebine in informacije, ki so glede na vaše rezultate iskanja po naši spletni strani prilagojene vašim željam in interesom. Na ta način vam omogočamo uporabo storitev in informacije o storitvah, za katere na običajen način morda ne bi izvedeli, pri čemer je glavni interes zagotavljanje najvišje kvalitete storitev ZZ Zdravje. Tovrstna orodja so lahko vgrajena v spletno mesto, video vsebine in elektronsko pošto ter lahko omogočajo uporabnikom pridobivanje določenih podatkov z vaše elektronske naprave – npr. kdaj ste si ogledali določeno podstran ali elektronsko sporočilo. Več informacij o tovrstnih orodjih si lahko preberete na slednjih povezavah:

Poleg navedenega, ZZ Zdravje uporablja tudi analitično orodje Hotjar za podrobnejšo analizo vedenja uporabnikov spletne strani www.zzzdravje.si, ki lahko prav tako obdeluje vaše osebne podatke. Več informacij o njihovem načinu zbiranja in obdelave ter varovanja podatkov lahko najdete tukaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

2.6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V MARKETINŠKE NAMENE

Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšni drugi poslovni interakciji, ki sodi v sklop naše zakonite dejavnosti, lahko nekatere vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, starostni segment, podatek o članstvu programa Pravočasno) na podlagi zakona (zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakon, ki ureja elektronske komunikacije) ali našega zakonitega interesa uporabljamo tudi za neposredno trženje, v kolikor ste v to privolili. Če ste v to privolili, se vsi vaši osebni podatki, ki jih ZZ Zdravje obdeluje v svojih zbirkah, lahko uporabljajo tudi za neposredno trženje, tj.:

  • za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke,
  • za anketiranje,
  • za oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko vseh komunikacijskih kanalov: preko navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil, telefona (stacionarnega in mobilnega) in družabnih omrežij.

Za pošiljanje e-pošte v marketinške namene uporabljamo spletno platformo MailChimp, kjer so shranjeni vaši osebni podatki za pošiljanje (ime, priimek, elektronska pošta, naziv podjetja, država). Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Več informacij o njihovem načinu zbiranja in obdelave ter varovanja podatkov lahko najdete tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/

3. KDAJ IN KAKO LAHKO ZAHTEVATE PRENEHANJE UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve (npr. obdelava za neposredno trženje), lahko kadarkoli osebno na našem naslovu, pisno po pošti na naš naslov (Vilharjev podhod 1, Ljubljana) ali na naš elektronski naslov (sandra.mozina@zzzdravje.si ali po telefonu 01/4368-217) zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo ZZ Zdravje 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za te namene ter vas o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestila. Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

4. KATERE PRAVICE ŠE IMATE IN KAKO JIH LAHKO URESNIČITE?

Če ZZ Zdravje obdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice:

  • zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
  • zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni;
  • zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;
  • zahtevate lahko omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov;
  • če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov;
  • zahtevate lahko prenos/prejem osebnih podatkov, ki se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
  • na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov.

V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo naši nujni legitimni interesi za obdelavo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite po pošti na naslov: ZZ Zdravje, Vilharjev podhod 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: sandra.mozina@zzzdravje.si. Zahteva mora obsegati dovolj osebnih podatkov za vašo identifikacijo, opredelitev oblike, v kateri želite prejeti odgovor, ter jasno opredelitev zahteve. Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku enega meseca. Ta rok se lahko izjemoma podaljša za dva meseca, o čemer vas bomo predhodno obvestili.

Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo/prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, telefon: 01/230-97-30, gp.ip@ip-rs.si.

5. KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

ZZ Zdravje pri obdelavi vaših osebnih podatkov ravna v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov. ZZ ZDravje zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Postopki in ukrepi so podrobno opisani v internem Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZZ Zdravja, ter v dokumentih informacijske varnosti.

6. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja pogodb programa Pravočasno hranimo deset let po prenehanju pogodbe oziroma deset let oziroma deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova pogodbe. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve, hranimo do preklica vaše privolitve.

7. SPREMEMBE

Ta politika se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe te politike bomo objavili na tej strani. Ob večjih spremembah bomo objavili vidnejše obvestilo.

 

Zdravstveni zavod Zdravje, 01.01.2018